9-10 Tårnagentsamlinger1251DNK_taarnagent_logosymbol_RGB.jpg

Helga 27.-28. april har vi tårnagenthelg i Kornstad kirke.

Alle som går i 3. og 4. klasse på Averøy er hjertelig velkommen til å være med. 

Påmelding skjer til Tommy Stormo, pr. sms 909 56 111 eller pr. mail


9-10 Tårnagentsamlinger1251DNK_taarnagent_logosymbol_RGB.jpg

Helga 27.-28. april har vi tårnagenthelg i Kornstad kirke.

Alle som går i 3. og 4. klasse på Averøy er hjertelig velkommen til å være med. 

Påmelding skjer til Tommy Stormo, pr. sms 909 56 111 eller pr. mail


9-10 Tårnagentsamlinger


Helga 27.-28. april har vi tårnagenthelg i Kornstad kirke.

Alle som går i 3. og 4. klasse på Averøy er hjertelig velkommen til å være med. 

Påmelding skjer til Tommy Stormo, pr. sms 909 56 111 eller pr. mail
1251DNK_taarnagent_logosymbol_RGB.jpg


11 Lys våken18_Lys våken-invitasjon-ny kort versjon-1.jpg

LYS VÅKEN 2018

Alle som fikk/fikk tilbud om å få bibel våren 2018, og som nå går i 6.-klasse på Averøy, er invitert til å delta på Lys våken. 

Vi legger ved fullversjonen av invitasjonen som ble sendt til alle medlemmer. Ikke-medlemmer kan også få delta, men må altså hente informasjon her på vedlagte dokument. 

Påmelding, spørsmål og annen nødvendig info kan fås hos trosopplærer Tommy Stormo. 

Påmelding hadde vært greit å få pr. mail: Påmelding her - send mail
18_Lys våken-invitasjon-full versjon.docx (9.35 MB)


11 Lys våken18_Lys våken-invitasjon-ny kort versjon-1.jpg

LYS VÅKEN 2018

Alle som fikk/fikk tilbud om å få bibel våren 2018, og som nå går i 6.-klasse på Averøy, er invitert til å delta på Lys våken. 

Vi legger ved fullversjonen av invitasjonen som ble sendt til alle medlemmer. Ikke-medlemmer kan også få delta, men må altså hente informasjon her på vedlagte dokument. 

Påmelding, spørsmål og annen nødvendig info kan fås hos trosopplærer Tommy Stormo. 

Påmelding hadde vært greit å få pr. mail: Påmelding her - send mail
18_Lys våken-invitasjon-full versjon.docx (9.35 MB)


11 Lys våken


LYS VÅKEN 2018

Alle som fikk/fikk tilbud om å få bibel våren 2018, og som nå går i 6.-klasse på Averøy, er invitert til å delta på Lys våken. 

Vi legger ved fullversjonen av invitasjonen som ble sendt til alle medlemmer. Ikke-medlemmer kan også få delta, men må altså hente informasjon her på vedlagte dokument. 

Påmelding, spørsmål og annen nødvendig info kan fås hos trosopplærer Tommy Stormo. 

Påmelding hadde vært greit å få pr. mail: Påmelding her - send mail
18_Lys våken-invitasjon-ny kort versjon-1.jpg
18_Lys våken-invitasjon-full versjon.docx (9.35 MB)