0 Dåp


Velkommen til dåp 

De fleste foreldre på Averøy kommer til kirka for å døpe sine barn. Dåpen skjer normalt i en gudstjeneste, som vanligvis holdes søndag formiddag kl. 11.00. Av og til kan det bli kombinert med at foreldrene skal gifte seg, for eksempel. I helt spesielle tilfeller, om det må til ved stor pågang, kan det være aktuelt å arrangere en egen dåpsgudstjeneste, enten etter den ordinære gudstjenesten på søndag, eller på en annen dag, for eksempel lørdag.  

Det er imidlertid ikke slik at det bare er spedbarn som blir døpt. Det er mulig for eldre barn, ungdommer (blant annet konfirmanter før konfirmasjonen) og voksne å døpe seg om man ikke tidligere er døpt. Det er bare å ta kontakt med kirkekontoret. 

Sjekk nærmere her om hvordan du kan gå fram for å komme til kirka for dåp: Generelt om dåp

0 Dåp


Velkommen til dåp 

De fleste foreldre på Averøy kommer til kirka for å døpe sine barn. Dåpen skjer normalt i en gudstjeneste, som vanligvis holdes søndag formiddag kl. 11.00. Av og til kan det bli kombinert med at foreldrene skal gifte seg, for eksempel. I helt spesielle tilfeller, om det må til ved stor pågang, kan det være aktuelt å arrangere en egen dåpsgudstjeneste, enten etter den ordinære gudstjenesten på søndag, eller på en annen dag, for eksempel lørdag.  

Det er imidlertid ikke slik at det bare er spedbarn som blir døpt. Det er mulig for eldre barn, ungdommer (blant annet konfirmanter før konfirmasjonen) og voksne å døpe seg om man ikke tidligere er døpt. Det er bare å ta kontakt med kirkekontoret. 

Sjekk nærmere her om hvordan du kan gå fram for å komme til kirka for dåp: Generelt om dåp

0 Dåp


Velkommen til dåp 

De fleste foreldre på Averøy kommer til kirka for å døpe sine barn. Dåpen skjer normalt i en gudstjeneste, som vanligvis holdes søndag formiddag kl. 11.00. Av og til kan det bli kombinert med at foreldrene skal gifte seg, for eksempel. I helt spesielle tilfeller, om det må til ved stor pågang, kan det være aktuelt å arrangere en egen dåpsgudstjeneste, enten etter den ordinære gudstjenesten på søndag, eller på en annen dag, for eksempel lørdag.  

Det er imidlertid ikke slik at det bare er spedbarn som blir døpt. Det er mulig for eldre barn, ungdommer (blant annet konfirmanter før konfirmasjonen) og voksne å døpe seg om man ikke tidligere er døpt. Det er bare å ta kontakt med kirkekontoret. 

Sjekk nærmere her om hvordan du kan gå fram for å komme til kirka for dåp: Generelt om dåp