Kirkevalget 2019 - kandidatlistene til menighetsrådsvalget er klareBilde logo Kirkevalget 2019.jpg

KANDIDATLISTENE TIL MENIGHETSRÅDSVALGET 2019

 

Kandidatlistene til menighetsrådsvalgene i Averøy er nå godkjent. 

Frist for innlevering av lister til menighetsrådsvalget 2019 utløp 30.04.19 kl 12.00. Valgstyrene for de 3 menighetene på Averøy hadde på det tidspunkt kun mottatt lister fra de respektive menighetenes nominasjonskomiteer. Valgstyrene har behandlet og godkjent de innkomne listene. Muligheten for evt. supplerende nominasjon faller derfor bort for alle 3 menigheter. Siden det stilles bare en liste i hvert sokn, vil menighetsrådsvalgene avholdes som flertallsvalg.

Vedlagt er de godkjente kandidatlistene for Kvernes, Kornstad og Bremsnes menigheter. Listene til menighetsrådsvalget er satt opp i prioritert rekkefølge.

 

Listeforslagene som er kommet inn vedr. bispedømmerådsvalget i Møre bispedømme finner du ved å følge linken nedenfor

https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/more/aktuelt/innkomne-listeforslag-til-kirkevalget-2019/
Nominasjonskomiteens liste Kornstad menighet.pdf (62.94 KB)
Nominasjonskomiteens liste Kvernes menighet.pdf (59.73 KB)
Nominasjonskomiteens liste Bremsnes menighet.pdf (64.18 KB)


Kirkevalget 2019 - kandidatlistene til menighetsrådsvalget er klareBilde logo Kirkevalget 2019.jpg

KANDIDATLISTENE TIL MENIGHETSRÅDSVALGET 2019

 

Kandidatlistene til menighetsrådsvalgene i Averøy er nå godkjent. 

Frist for innlevering av lister til menighetsrådsvalget 2019 utløp 30.04.19 kl 12.00. Valgstyrene for de 3 menighetene på Averøy hadde på det tidspunkt kun mottatt lister fra de respektive menighetenes nominasjonskomiteer. Valgstyrene har behandlet og godkjent de innkomne listene. Muligheten for evt. supplerende nominasjon faller derfor bort for alle 3 menigheter. Siden det stilles bare en liste i hvert sokn, vil menighetsrådsvalgene avholdes som flertallsvalg.

Vedlagt er de godkjente kandidatlistene for Kvernes, Kornstad og Bremsnes menigheter. Listene til menighetsrådsvalget er satt opp i prioritert rekkefølge.

 

Listeforslagene som er kommet inn vedr. bispedømmerådsvalget i Møre bispedømme finner du ved å følge linken nedenfor

https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/more/aktuelt/innkomne-listeforslag-til-kirkevalget-2019/
Nominasjonskomiteens liste Kornstad menighet.pdf (62.94 KB)
Nominasjonskomiteens liste Kvernes menighet.pdf (59.73 KB)
Nominasjonskomiteens liste Bremsnes menighet.pdf (64.18 KB)


Kirkevalget 2019 - kandidatlistene til menighetsrådsvalget er klare


KANDIDATLISTENE TIL MENIGHETSRÅDSVALGET 2019

 

Kandidatlistene til menighetsrådsvalgene i Averøy er nå godkjent. 

Frist for innlevering av lister til menighetsrådsvalget 2019 utløp 30.04.19 kl 12.00. Valgstyrene for de 3 menighetene på Averøy hadde på det tidspunkt kun mottatt lister fra de respektive menighetenes nominasjonskomiteer. Valgstyrene har behandlet og godkjent de innkomne listene. Muligheten for evt. supplerende nominasjon faller derfor bort for alle 3 menigheter. Siden det stilles bare en liste i hvert sokn, vil menighetsrådsvalgene avholdes som flertallsvalg.

Vedlagt er de godkjente kandidatlistene for Kvernes, Kornstad og Bremsnes menigheter. Listene til menighetsrådsvalget er satt opp i prioritert rekkefølge.

 

Listeforslagene som er kommet inn vedr. bispedømmerådsvalget i Møre bispedømme finner du ved å følge linken nedenfor

https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/more/aktuelt/innkomne-listeforslag-til-kirkevalget-2019/
Bilde logo Kirkevalget 2019.jpg
Nominasjonskomiteens liste Kornstad menighet.pdf (62.94 KB)
Nominasjonskomiteens liste Kvernes menighet.pdf (59.73 KB)
Nominasjonskomiteens liste Bremsnes menighet.pdf (64.18 KB)


Kvernes menighetsråd


Kvernes menighetsråd i perioden 2015-2019 består av:

Amund Bjerkholt, leder
Halvor Nedal, nestleder
Dagny Storvik
Øystein Klakegg
Liv Jorun Mork
Eli Ellingvåg Gustad
Sigurd Andreas W. Haugen, sokneprest

Varamedlemmer:
Geir Ødegård Rugset, Geir Morten Karlsen, Åshild Mokkelbost, Eli Irene Nedal, Siv Iren Gustad


Kvernes menighetsråd


Kvernes menighetsråd i perioden 2015-2019 består av:

Amund Bjerkholt, leder
Halvor Nedal, nestleder
Dagny Storvik
Øystein Klakegg
Liv Jorun Mork
Eli Ellingvåg Gustad
Sigurd Andreas W. Haugen, sokneprest

Varamedlemmer:
Geir Ødegård Rugset, Geir Morten Karlsen, Åshild Mokkelbost, Eli Irene Nedal, Siv Iren Gustad


Kvernes menighetsråd


Kvernes menighetsråd i perioden 2015-2019 består av:

Amund Bjerkholt, leder
Halvor Nedal, nestleder
Dagny Storvik
Øystein Klakegg
Liv Jorun Mork
Eli Ellingvåg Gustad
Sigurd Andreas W. Haugen, sokneprest

Varamedlemmer:
Geir Ødegård Rugset, Geir Morten Karlsen, Åshild Mokkelbost, Eli Irene Nedal, Siv Iren Gustad