Advent og jul i Averøy-kirkene


Advents- og juletiden er rik på tradisjoner, og i kirkene i Averøy kommune markerer vi som vanlig høytid og forberedelsestid med gudstjenester og konserter.

Søndag 2. desember er det to gudstjenester i Averøy. Kl. 11.00 er det høymesse med dåp, nattverd, barnesamling og takkoffer i Kvernes kirke, og kl. 19.00 blir det lysmesse med Kvernes- og Kornstad-konfirmantene i Kornstad kirke. Sokneprest Sigurd A.W. Haugen forretter begge steder.

Fredag 7. desember har Averøy ungdomskorps sin julekonsert i Bremsnes kirke kl. 19.30.

Søndag 9. desember er det to gudstjenester: Kl. 11.00 er det gudstjeneste på Kårvåg bedehus med nattverd og kirkekaffe, og kl. 19.00 er det lysmesse i Bremsnes kirke med årets konfirmanter. Kapellan André N. Øvrebø forretter.

Onsdag 12. desember blir det konsert i Kvernes kirke kl. 18.30 med Frei barnekor.

Torsdag 13. desember har Averøy kulturskole sin julekonsert, i år på Langøy kapell.

Søndag 16. desember er Martin Alfsens adventsmesse "Stjerneskinn" vår gudstjeneste på 3. søndag i advent. Det skjer i Kornstad kirke kl. 11.00. Sokneprest Sigurd A.W. Haugen forretter, det blir nattverd og takkoffer til kirkemusikalsk arbeid, og en rekke gode musikkrefter er med: Averøy kirkekor, Averøy gospelgruppe, Asbjørg Ingeborgvik (fløyte), Geir Morten Karlsen (bassgitar), Simon Kongshaug (trommer) og kantor Chris Clifton (klaver).

Fredag 21. desember har Kvernes musikkorps sin tradisjonelle konsert i Kvernes kirke kl. 18.00.

Julaften, mandag 24. desember, er det tradisjonen tro gudstjeneste i alle kirkene og på sykehjemmet. På Averøy sykehjem blir det gudstjeneste kl. 12.00 ved sokneprest Sigurd A.W. Haugen, i Langøy kapell kl. 14.00 ved kapellan André Øvrebø, i Kornstad kirke kl. 14.00 ved soknepresten, i Bremsnes kirke kl. 16.00 ved kapellanen og kl. 16.00 også i Kvernes kirke ved soknepresten.

Juledag, tirsdag 25. desember, er den store kirkelige høytidsdagen, og vi feirer felles høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00. Sokneprest Sigurd A.W. Haugen forretter, kirkekoret synger, og det blir nattverd og takkoffer.

Onsdag 26. desember er 2. juledag og Stefanusdagen, og denne dagen markeres i Bremsnes kirke kl. 11.00. Kapellan André Øvrebø forretter dåp og nattverd, og det blir takkoffer.

Tirsdag 1. januar tar vi imot det nye året i Kornstad kirke kl. 12.00. Sokneprest Sigurd A.W. Haugen forretter, det blir nattverd og takkoffer, og ordfører Ingrid O. Rangønes kommer med en nyttårshilsen.

Søndag 6. januar er "trettendedag jul", den dagen vismennene etter tradisjonen kom fram til Jesusbarnet, og i Kvernes kirke kl. 11.00 kommer de fram i vårt kirkespill. Sokneprest og trosopplærer forretter, det blir gudstjeneste for små og store med nattverd og takkoffer, og Fredagsklubben og Lys våken blir med.

 

 

Vel møtt til samlinger i kirkene!
Advent og jul i Averøy-kirkene


Advents- og juletiden er rik på tradisjoner, og i kirkene i Averøy kommune markerer vi som vanlig høytid og forberedelsestid med gudstjenester og konserter.

Søndag 2. desember er det to gudstjenester i Averøy. Kl. 11.00 er det høymesse med dåp, nattverd, barnesamling og takkoffer i Kvernes kirke, og kl. 19.00 blir det lysmesse med Kvernes- og Kornstad-konfirmantene i Kornstad kirke. Sokneprest Sigurd A.W. Haugen forretter begge steder.

Fredag 7. desember har Averøy ungdomskorps sin julekonsert i Bremsnes kirke kl. 19.30.

Søndag 9. desember er det to gudstjenester: Kl. 11.00 er det gudstjeneste på Kårvåg bedehus med nattverd og kirkekaffe, og kl. 19.00 er det lysmesse i Bremsnes kirke med årets konfirmanter. Kapellan André N. Øvrebø forretter.

Onsdag 12. desember blir det konsert i Kvernes kirke kl. 18.30 med Frei barnekor.

Torsdag 13. desember har Averøy kulturskole sin julekonsert, i år på Langøy kapell.

Søndag 16. desember er Martin Alfsens adventsmesse "Stjerneskinn" vår gudstjeneste på 3. søndag i advent. Det skjer i Kornstad kirke kl. 11.00. Sokneprest Sigurd A.W. Haugen forretter, det blir nattverd og takkoffer til kirkemusikalsk arbeid, og en rekke gode musikkrefter er med: Averøy kirkekor, Averøy gospelgruppe, Asbjørg Ingeborgvik (fløyte), Geir Morten Karlsen (bassgitar), Simon Kongshaug (trommer) og kantor Chris Clifton (klaver).

Fredag 21. desember har Kvernes musikkorps sin tradisjonelle konsert i Kvernes kirke kl. 18.00.

Julaften, mandag 24. desember, er det tradisjonen tro gudstjeneste i alle kirkene og på sykehjemmet. På Averøy sykehjem blir det gudstjeneste kl. 12.00 ved sokneprest Sigurd A.W. Haugen, i Langøy kapell kl. 14.00 ved kapellan André Øvrebø, i Kornstad kirke kl. 14.00 ved soknepresten, i Bremsnes kirke kl. 16.00 ved kapellanen og kl. 16.00 også i Kvernes kirke ved soknepresten.

Juledag, tirsdag 25. desember, er den store kirkelige høytidsdagen, og vi feirer felles høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00. Sokneprest Sigurd A.W. Haugen forretter, kirkekoret synger, og det blir nattverd og takkoffer.

Onsdag 26. desember er 2. juledag og Stefanusdagen, og denne dagen markeres i Bremsnes kirke kl. 11.00. Kapellan André Øvrebø forretter dåp og nattverd, og det blir takkoffer.

Tirsdag 1. januar tar vi imot det nye året i Kornstad kirke kl. 12.00. Sokneprest Sigurd A.W. Haugen forretter, det blir nattverd og takkoffer, og ordfører Ingrid O. Rangønes kommer med en nyttårshilsen.

Søndag 6. januar er "trettendedag jul", den dagen vismennene etter tradisjonen kom fram til Jesusbarnet, og i Kvernes kirke kl. 11.00 kommer de fram i vårt kirkespill. Sokneprest og trosopplærer forretter, det blir gudstjeneste for små og store med nattverd og takkoffer, og Fredagsklubben og Lys våken blir med.

 

 

Vel møtt til samlinger i kirkene!
Advent og jul i Averøy-kirkene


Advents- og juletiden er rik på tradisjoner, og i kirkene i Averøy kommune markerer vi som vanlig høytid og forberedelsestid med gudstjenester og konserter.

Søndag 2. desember er det to gudstjenester i Averøy. Kl. 11.00 er det høymesse med dåp, nattverd, barnesamling og takkoffer i Kvernes kirke, og kl. 19.00 blir det lysmesse med Kvernes- og Kornstad-konfirmantene i Kornstad kirke. Sokneprest Sigurd A.W. Haugen forretter begge steder.

Fredag 7. desember har Averøy ungdomskorps sin julekonsert i Bremsnes kirke kl. 19.30.

Søndag 9. desember er det to gudstjenester: Kl. 11.00 er det gudstjeneste på Kårvåg bedehus med nattverd og kirkekaffe, og kl. 19.00 er det lysmesse i Bremsnes kirke med årets konfirmanter. Kapellan André N. Øvrebø forretter.

Onsdag 12. desember blir det konsert i Kvernes kirke kl. 18.30 med Frei barnekor.

Torsdag 13. desember har Averøy kulturskole sin julekonsert, i år på Langøy kapell.

Søndag 16. desember er Martin Alfsens adventsmesse "Stjerneskinn" vår gudstjeneste på 3. søndag i advent. Det skjer i Kornstad kirke kl. 11.00. Sokneprest Sigurd A.W. Haugen forretter, det blir nattverd og takkoffer til kirkemusikalsk arbeid, og en rekke gode musikkrefter er med: Averøy kirkekor, Averøy gospelgruppe, Asbjørg Ingeborgvik (fløyte), Geir Morten Karlsen (bassgitar), Simon Kongshaug (trommer) og kantor Chris Clifton (klaver).

Fredag 21. desember har Kvernes musikkorps sin tradisjonelle konsert i Kvernes kirke kl. 18.00.

Julaften, mandag 24. desember, er det tradisjonen tro gudstjeneste i alle kirkene og på sykehjemmet. På Averøy sykehjem blir det gudstjeneste kl. 12.00 ved sokneprest Sigurd A.W. Haugen, i Langøy kapell kl. 14.00 ved kapellan André Øvrebø, i Kornstad kirke kl. 14.00 ved soknepresten, i Bremsnes kirke kl. 16.00 ved kapellanen og kl. 16.00 også i Kvernes kirke ved soknepresten.

Juledag, tirsdag 25. desember, er den store kirkelige høytidsdagen, og vi feirer felles høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00. Sokneprest Sigurd A.W. Haugen forretter, kirkekoret synger, og det blir nattverd og takkoffer.

Onsdag 26. desember er 2. juledag og Stefanusdagen, og denne dagen markeres i Bremsnes kirke kl. 11.00. Kapellan André Øvrebø forretter dåp og nattverd, og det blir takkoffer.

Tirsdag 1. januar tar vi imot det nye året i Kornstad kirke kl. 12.00. Sokneprest Sigurd A.W. Haugen forretter, det blir nattverd og takkoffer, og ordfører Ingrid O. Rangønes kommer med en nyttårshilsen.

Søndag 6. januar er "trettendedag jul", den dagen vismennene etter tradisjonen kom fram til Jesusbarnet, og i Kvernes kirke kl. 11.00 kommer de fram i vårt kirkespill. Sokneprest og trosopplærer forretter, det blir gudstjeneste for små og store med nattverd og takkoffer, og Fredagsklubben og Lys våken blir med.

 

 

Vel møtt til samlinger i kirkene!
Alle aktuelle sakerLES MER

Kirkevalget 2019 - kandidatlistene til menighetsrådsvalget er klare

KANDIDATLISTENE TIL MENIGHETSRÅDSVALGET 2019

 

Kandidatlistene til


LES MER

14 Konfirmasjon

Innskrivningen til konfirmantåret 2019-2020 gjøres 
ONSDAG 12. JUNI KL. 18-19.30 -


LES MER

9-10 Tårnagentsamlinger

Helga 27.-28. april har vi tårnagenthelg i Kornstad kirke.

Alle som går i 3. og 4. klasse


LES MER

Velkommen til gudstjeneste i den stille uke!

I løpet av den stille uke og påskehøytiden feirer vi gudstjeneste i alle kirkene i Averøy.


LES MER

Menighetsbladet 1-2019

Her er årets første menighetsblad for Averøy, Eide og Fræna. 


LES MER

Advent og jul i Averøy-kirkene

Vi markerer adventstid og julehøytid i kirkene i Averøy!


LES MER

Vedtekter for gravplassene i Averøy kommune

Her finner du det meste du trenger å vite om gravplassene i Averøy.


LES MER

5-6 Kirkerottene – filmkvelder på bedehuset

Kirkerottene kommer

Tradisjonen tro svinger kirkerottene innom Averøy og Bruvoll bedehus


LES MER

Menighetsbladet høsten 2018

Her kommer siste utgaven av menighetsbladet slik du kjenner det nå!


LES MER

Konfirmantpresentasjon

Det er tid for å presentere årets nye konfirmanter i menighetene på Averøya!


LES MER

Kirkejubileum på Kvernes

Kvernes kirke er 125 år i år! Velkommen til jubileumsfeiring 29. august - 2. september!


LES MER

Konfirmant 2019?

Lurer du på om du skal konfirmere deg i kirken? Er du ny konfirmant i Averøy i høst?


LES MER

Søk på gravlagte i Averøy

Her kan du søke opp personer som er gravlagt på en av gravplassene i Averøy:

LES MER

Menighetsbladet - våren 2018

Her er vårens Menighetsblad for Averøy og Eide. 


LES MER

Påskehøytid i Averøy-kirkene

Vel møtt til gudstjenester i påskehøytiden!


LES MER

Julehøytid i Averøy-kirkene

Vel møtt til gudstjeneste i julen!


LES MER

Menighetsbladet - jul 2017

Her er juleutgaven av Menighetsbladet i Averøy og Eide. 

Vi takker våre annonsører som har


LES MER

Menighetsbladet - høst 2017

Her er høstens nummer av Menighetsbladet i Averøy og Eide. 

Midtsidene med


LES MER

Averøy blomsterfond - informasjon og skjema

Averøy kirkelige fellesråd har opprettet et blomsterfond. Les mer om det her.


LES MER

Nytt nummer av menighetsbladet

Sommernummeret av menighetsbladet er ute! Les det her.


LES MER

Sommerkonserter i Kvernes kirke

Det blir også i år sommerkonserter i Kvernes kirke!


LES MER

Konfirmant 2018

Velkommen som konfirmant i Averøy! Informasjon om påmelding finner du her.


LES MER

Pinsehelg på Kvernes

Første pinsedag, 4. juni, blir det høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke, kirkekaffe og Luther-foredrag ved Edvard Hoem.


LES MER

Nytt nummer av menighetsbladet

Menighetsbladets vårnummer for 2017 er ute! Les det her.


LES MER

Julehøytid i Averøy-kirkene

Vel møtt til gudstjeneste i jula!


LES MER

Konfirmant i 2017

Velkommen som konfirmant i Averøy!


LES MER

Bispevisitas i Averøy

Biskop Ingeborg Midttømme var på visitas til menighetene i Averøy 31. mai - 5. juni 2016. Les visitasforedraget hennes her.


LES MER

Konserter, høsten 2016

Du finner oversikten her.


LES MER

Vårnummeret av Menighetsbladet

Vårnummeret av menighetsbladet er ute! Les om påske, nye toaletter i Kvernes kirke, Barnas turklubb, Tysklandsfarere og mye annet!


LES MER

Babysang

Vel møtt til babysang!


LES MER

Nytt menighetsblad

Nytt menighetsblad er ute! Les nettversjonen her.


LES MER

Avtale om stell av grav

Det er utarbeidet et nytt skjema for inngåelse av avtale om stell av grav.


LES MER

Resultater fra menighetsrådsvalget i Kvernes

Se valgresultatet for Kvernes sokn!


LES MER

Resultater fra menighetsrådsvalget i Kornstad

Se valgresultatet for Kornstad sokn!


LES MER

Resultater fra menighetsrådsvalget i Bremsnes

Se valgresultatet for Bremsnes sokn!