Averøy blomsterfond - informasjon og skjemarose-177890_1920.jpg

Averøy kirkelige fellesråd har vedtatt å opprette et blomsterfond til forskjønnelse av de fire gravplassene i Averøy kommune.

I mange år har et slikt blomsterfond vært til god nytte for forskjønnelsen av gravplassene i Eide, og menighetsrådene og fellesrådet i Averøy er enige om å lage en forsøksordning over tre år her hos oss også. Ved bisettelser og begravelser gis familie, venner og kjente som mulighet til å gi en minnegave til blomsterfondet som et alternativ til blomster. De som gir en slik gave, får navnet skrevet inn i en protokoll som overleveres de pårørende i forbindelse med gravferden. Minnegavene øremerkes til forskjønnelse av det gravstedet der avdøde stedes til hvile: til blomster, benker, oppgradering av vannkanner, vogner, og annet som gjør kirkegården til et godt sted for pårørende, men som ikke faller inn under den vanlige driften av gravplassen.

 

Den som vil gi en minnegave til blomsterfondet, gjør følgende:

1. Formidler ønsket skriftlig til kirkekontoret, enten via e-post eller på eget skjema. Skjemaet finnes tilgjengelig på kommunens servicekontor, på kirkekontoret og på kirkeniaveroy.no.

2. Meldingen må inneholde navn på avdøde, og hvem hilsenen skal være fra.

3. Utfylt skjema/melding må leveres kirkekontoret senest kl. 12.00 dagen før gravferden.

4. Oppgitt gavebeløp overføres samme dag til Averøy blomsterfond, konto 3930.06.40595, og merkes med avdødes navn.

 

Mer informasjon om ordningen finnes i vedlagte dokumenter.

Ordningen gjøres gjeldende fra 15. august 2017. 

Spørsmål kan rettes til kirkevergen i Averøy. 


Skjema for utfylliing.docx (24.92 KB)
Beskrivelse av blomsterfondordningen.docx (18.17 KB)

Averøy blomsterfond - informasjon og skjemarose-177890_1920.jpg

Averøy kirkelige fellesråd har vedtatt å opprette et blomsterfond til forskjønnelse av de fire gravplassene i Averøy kommune.

I mange år har et slikt blomsterfond vært til god nytte for forskjønnelsen av gravplassene i Eide, og menighetsrådene og fellesrådet i Averøy er enige om å lage en forsøksordning over tre år her hos oss også. Ved bisettelser og begravelser gis familie, venner og kjente som mulighet til å gi en minnegave til blomsterfondet som et alternativ til blomster. De som gir en slik gave, får navnet skrevet inn i en protokoll som overleveres de pårørende i forbindelse med gravferden. Minnegavene øremerkes til forskjønnelse av det gravstedet der avdøde stedes til hvile: til blomster, benker, oppgradering av vannkanner, vogner, og annet som gjør kirkegården til et godt sted for pårørende, men som ikke faller inn under den vanlige driften av gravplassen.

 

Den som vil gi en minnegave til blomsterfondet, gjør følgende:

1. Formidler ønsket skriftlig til kirkekontoret, enten via e-post eller på eget skjema. Skjemaet finnes tilgjengelig på kommunens servicekontor, på kirkekontoret og på kirkeniaveroy.no.

2. Meldingen må inneholde navn på avdøde, og hvem hilsenen skal være fra.

3. Utfylt skjema/melding må leveres kirkekontoret senest kl. 12.00 dagen før gravferden.

4. Oppgitt gavebeløp overføres samme dag til Averøy blomsterfond, konto 3930.06.40595, og merkes med avdødes navn.

 

Mer informasjon om ordningen finnes i vedlagte dokumenter.

Ordningen gjøres gjeldende fra 15. august 2017. 

Spørsmål kan rettes til kirkevergen i Averøy. 


Skjema for utfylliing.docx (24.92 KB)
Beskrivelse av blomsterfondordningen.docx (18.17 KB)

Averøy blomsterfond - informasjon og skjema


Averøy kirkelige fellesråd har vedtatt å opprette et blomsterfond til forskjønnelse av de fire gravplassene i Averøy kommune.

I mange år har et slikt blomsterfond vært til god nytte for forskjønnelsen av gravplassene i Eide, og menighetsrådene og fellesrådet i Averøy er enige om å lage en forsøksordning over tre år her hos oss også. Ved bisettelser og begravelser gis familie, venner og kjente som mulighet til å gi en minnegave til blomsterfondet som et alternativ til blomster. De som gir en slik gave, får navnet skrevet inn i en protokoll som overleveres de pårørende i forbindelse med gravferden. Minnegavene øremerkes til forskjønnelse av det gravstedet der avdøde stedes til hvile: til blomster, benker, oppgradering av vannkanner, vogner, og annet som gjør kirkegården til et godt sted for pårørende, men som ikke faller inn under den vanlige driften av gravplassen.

 

Den som vil gi en minnegave til blomsterfondet, gjør følgende:

1. Formidler ønsket skriftlig til kirkekontoret, enten via e-post eller på eget skjema. Skjemaet finnes tilgjengelig på kommunens servicekontor, på kirkekontoret og på kirkeniaveroy.no.

2. Meldingen må inneholde navn på avdøde, og hvem hilsenen skal være fra.

3. Utfylt skjema/melding må leveres kirkekontoret senest kl. 12.00 dagen før gravferden.

4. Oppgitt gavebeløp overføres samme dag til Averøy blomsterfond, konto 3930.06.40595, og merkes med avdødes navn.

 

Mer informasjon om ordningen finnes i vedlagte dokumenter.

Ordningen gjøres gjeldende fra 15. august 2017. 

Spørsmål kan rettes til kirkevergen i Averøy. 


rose-177890_1920.jpg
Skjema for utfylliing.docx (24.92 KB)
Beskrivelse av blomsterfondordningen.docx (18.17 KB)


Alle aktuelle sakerLES MER

Kirkevalget 2019 - kandidatlistene til menighetsrådsvalget er klare

KANDIDATLISTENE TIL MENIGHETSRÅDSVALGET 2019

 

Kandidatlistene til


LES MER

14 Konfirmasjon

Innskrivningen til konfirmantåret 2019-2020 gjøres 
ONSDAG 12. JUNI KL. 18-19.30 -


LES MER

9-10 Tårnagentsamlinger

Helga 27.-28. april har vi tårnagenthelg i Kornstad kirke.

Alle som går i 3. og 4. klasse


LES MER

Velkommen til gudstjeneste i den stille uke!

I løpet av den stille uke og påskehøytiden feirer vi gudstjeneste i alle kirkene i Averøy.


LES MER

Menighetsbladet 1-2019

Her er årets første menighetsblad for Averøy, Eide og Fræna. 


LES MER

Advent og jul i Averøy-kirkene

Vi markerer adventstid og julehøytid i kirkene i Averøy!


LES MER

Vedtekter for gravplassene i Averøy kommune

Her finner du det meste du trenger å vite om gravplassene i Averøy.


LES MER

5-6 Kirkerottene – filmkvelder på bedehuset

Kirkerottene kommer

Tradisjonen tro svinger kirkerottene innom Averøy og Bruvoll bedehus


LES MER

Menighetsbladet høsten 2018

Her kommer siste utgaven av menighetsbladet slik du kjenner det nå!


LES MER

Konfirmantpresentasjon

Det er tid for å presentere årets nye konfirmanter i menighetene på Averøya!


LES MER

Kirkejubileum på Kvernes

Kvernes kirke er 125 år i år! Velkommen til jubileumsfeiring 29. august - 2. september!


LES MER

Konfirmant 2019?

Lurer du på om du skal konfirmere deg i kirken? Er du ny konfirmant i Averøy i høst?


LES MER

Søk på gravlagte i Averøy

Her kan du søke opp personer som er gravlagt på en av gravplassene i Averøy:

LES MER

Menighetsbladet - våren 2018

Her er vårens Menighetsblad for Averøy og Eide. 


LES MER

Påskehøytid i Averøy-kirkene

Vel møtt til gudstjenester i påskehøytiden!


LES MER

Julehøytid i Averøy-kirkene

Vel møtt til gudstjeneste i julen!


LES MER

Menighetsbladet - jul 2017

Her er juleutgaven av Menighetsbladet i Averøy og Eide. 

Vi takker våre annonsører som har


LES MER

Menighetsbladet - høst 2017

Her er høstens nummer av Menighetsbladet i Averøy og Eide. 

Midtsidene med


LES MER

Averøy blomsterfond - informasjon og skjema

Averøy kirkelige fellesråd har opprettet et blomsterfond. Les mer om det her.


LES MER

Nytt nummer av menighetsbladet

Sommernummeret av menighetsbladet er ute! Les det her.


LES MER

Sommerkonserter i Kvernes kirke

Det blir også i år sommerkonserter i Kvernes kirke!


LES MER

Konfirmant 2018

Velkommen som konfirmant i Averøy! Informasjon om påmelding finner du her.


LES MER

Pinsehelg på Kvernes

Første pinsedag, 4. juni, blir det høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke, kirkekaffe og Luther-foredrag ved Edvard Hoem.


LES MER

Nytt nummer av menighetsbladet

Menighetsbladets vårnummer for 2017 er ute! Les det her.


LES MER

Julehøytid i Averøy-kirkene

Vel møtt til gudstjeneste i jula!


LES MER

Konfirmant i 2017

Velkommen som konfirmant i Averøy!


LES MER

Bispevisitas i Averøy

Biskop Ingeborg Midttømme var på visitas til menighetene i Averøy 31. mai - 5. juni 2016. Les visitasforedraget hennes her.


LES MER

Konserter, høsten 2016

Du finner oversikten her.


LES MER

Vårnummeret av Menighetsbladet

Vårnummeret av menighetsbladet er ute! Les om påske, nye toaletter i Kvernes kirke, Barnas turklubb, Tysklandsfarere og mye annet!


LES MER

Babysang

Vel møtt til babysang!


LES MER

Nytt menighetsblad

Nytt menighetsblad er ute! Les nettversjonen her.


LES MER

Avtale om stell av grav

Det er utarbeidet et nytt skjema for inngåelse av avtale om stell av grav.


LES MER

Resultater fra menighetsrådsvalget i Kvernes

Se valgresultatet for Kvernes sokn!


LES MER

Resultater fra menighetsrådsvalget i Kornstad

Se valgresultatet for Kornstad sokn!


LES MER

Resultater fra menighetsrådsvalget i Bremsnes

Se valgresultatet for Bremsnes sokn!