Gudstjenester i tiden fremoverDSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg

Søndag 24. mars – Maria budskapsdag

Luk 1,39-45 Maria og Elisabet

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe. Årsmøte for Kvernes menighet etter gudstjenesten.

 

Søndag 31. mars – 3. søndag i fastetiden
Luk 22,28-34 Jeg ba for deg

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Carina Møller. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 7. april – 4. søndag i fastetiden
Joh 6,26-36 Jeg er livets brød

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Kirkekoret. Dåp. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.


Søndag 14. april - Palmesøndag
Luk 2,1-20 Jesus blir født

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Torsdag 18. april - Skjærtorsdag
Joh 13,1-17 Jesus vasker disiplenes føtter

Kveldsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 20.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og kapellan André N. Øvrebø. Kirkekoret. Nattverd.


Fredag 19. april - Langfredag
Matt 26,30-27,50 Jesu lidelseshistorie

Pasjonsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen.


Lørdag 20. april - Påskenatt
Mark 16,1-8 Jesus står opp

Påskenattsmesse i Bremsnes kirke kl. 23.15
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og kapellan André N. Øvrebø. Dåp. Nattverd.


Søndag 21. april - Påskedag
Joh 20,1-10 Den tomme graven

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.


Mandag 22. april - 2. påskedag
Joh 20, 11-18 Jesus møter Maria Magdalena

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Nattverd. Takkoffer.


Søndag 28. januar - 2. søndag i påsketiden
Joh 20,24-31 Jesus møter Tomas

Gudstjeneste for små og store i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Tårnagenter.

 

Søndag 5. mai - 3. søndag i påsketiden
Mark 6,30-44 Jesus metter fem tusen

Konfirmasjonsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Konfirmasjonsgudstjenester i Bremsnes kirke kl. 10.30 og 12.30
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer

 

Søndag 12. mai - 4. søndag i påsketiden
Apg 8,26-39 Filip og den etiopiske hoffmannen

Konfirmasjonsgudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 10.30
Kapellan André N. Øvrebø og sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Konfirmasjonsgudstjeneste i Kornstad kirke kl. 12.30
Kapellan André N. Øvrebø og sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

 

Fredag 17. mai
Luk 17,11-19 Den takknemlige samaritan

Festgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 10.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Festgudstjeneste i Kornstad kirke kl. 11.30
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer.

Festgudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 11.30
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

 

Søndag 19. mai - 5. søndag i påsketiden
Joh 17,6-11 Jesus ber for sine

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø / konst. prost Sindre Stabell Kulø / sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.

 

Søndag 26. mai - 6. søndag i påsketiden
Matt 6,7-14 Vår Far

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer.

 

Torsdag 30. mai - Kristi himmelfartsdag
Joh 17,1-5 La din Sønn bli herliggjort

Pilegrimsmesse i Kvernes stavkirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer. Kirkestimarsj fra Øver-Bådalen etter gudstjenesten.

 

Søndag 2. juni - Søndag før pinse
Joh 16,12-15 Når sannhetens Ånd kommer

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer. Tur til Kornstadkleiva etter gudstjenesten (værforbehold).

 

Søndag 9. juni - Pinsedag
Joh 14,23-29 Løfte om Ånd og fred

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 16. juni - Treenighetssøndag
Luk 24,45-48 Tilgivelse for folkeslagene

Gudstjeneste for små og store i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Utdeling av 6-årsbok.

 

Søndag 23. juni - 2. søndag i treenighetstiden
Joh 3,1-13 Jesus og Nikodemus

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 30. juni - 3. søndag i treenighetstiden
Mark 10,13-16 Jesus og barna

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer.

Gudstjenester i tiden fremoverDSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg

Søndag 24. mars – Maria budskapsdag

Luk 1,39-45 Maria og Elisabet

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe. Årsmøte for Kvernes menighet etter gudstjenesten.

 

Søndag 31. mars – 3. søndag i fastetiden
Luk 22,28-34 Jeg ba for deg

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Carina Møller. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 7. april – 4. søndag i fastetiden
Joh 6,26-36 Jeg er livets brød

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Kirkekoret. Dåp. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.


Søndag 14. april - Palmesøndag
Luk 2,1-20 Jesus blir født

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Torsdag 18. april - Skjærtorsdag
Joh 13,1-17 Jesus vasker disiplenes føtter

Kveldsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 20.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og kapellan André N. Øvrebø. Kirkekoret. Nattverd.


Fredag 19. april - Langfredag
Matt 26,30-27,50 Jesu lidelseshistorie

Pasjonsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen.


Lørdag 20. april - Påskenatt
Mark 16,1-8 Jesus står opp

Påskenattsmesse i Bremsnes kirke kl. 23.15
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og kapellan André N. Øvrebø. Dåp. Nattverd.


Søndag 21. april - Påskedag
Joh 20,1-10 Den tomme graven

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.


Mandag 22. april - 2. påskedag
Joh 20, 11-18 Jesus møter Maria Magdalena

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Nattverd. Takkoffer.


Søndag 28. januar - 2. søndag i påsketiden
Joh 20,24-31 Jesus møter Tomas

Gudstjeneste for små og store i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Tårnagenter.

 

Søndag 5. mai - 3. søndag i påsketiden
Mark 6,30-44 Jesus metter fem tusen

Konfirmasjonsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Konfirmasjonsgudstjenester i Bremsnes kirke kl. 10.30 og 12.30
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer

 

Søndag 12. mai - 4. søndag i påsketiden
Apg 8,26-39 Filip og den etiopiske hoffmannen

Konfirmasjonsgudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 10.30
Kapellan André N. Øvrebø og sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Konfirmasjonsgudstjeneste i Kornstad kirke kl. 12.30
Kapellan André N. Øvrebø og sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

 

Fredag 17. mai
Luk 17,11-19 Den takknemlige samaritan

Festgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 10.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Festgudstjeneste i Kornstad kirke kl. 11.30
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer.

Festgudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 11.30
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

 

Søndag 19. mai - 5. søndag i påsketiden
Joh 17,6-11 Jesus ber for sine

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø / konst. prost Sindre Stabell Kulø / sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.

 

Søndag 26. mai - 6. søndag i påsketiden
Matt 6,7-14 Vår Far

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer.

 

Torsdag 30. mai - Kristi himmelfartsdag
Joh 17,1-5 La din Sønn bli herliggjort

Pilegrimsmesse i Kvernes stavkirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer. Kirkestimarsj fra Øver-Bådalen etter gudstjenesten.

 

Søndag 2. juni - Søndag før pinse
Joh 16,12-15 Når sannhetens Ånd kommer

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer. Tur til Kornstadkleiva etter gudstjenesten (værforbehold).

 

Søndag 9. juni - Pinsedag
Joh 14,23-29 Løfte om Ånd og fred

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 16. juni - Treenighetssøndag
Luk 24,45-48 Tilgivelse for folkeslagene

Gudstjeneste for små og store i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Utdeling av 6-årsbok.

 

Søndag 23. juni - 2. søndag i treenighetstiden
Joh 3,1-13 Jesus og Nikodemus

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 30. juni - 3. søndag i treenighetstiden
Mark 10,13-16 Jesus og barna

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer.

Gudstjenester i tiden fremover


Søndag 24. mars – Maria budskapsdag

Luk 1,39-45 Maria og Elisabet

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe. Årsmøte for Kvernes menighet etter gudstjenesten.

 

Søndag 31. mars – 3. søndag i fastetiden
Luk 22,28-34 Jeg ba for deg

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Carina Møller. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 7. april – 4. søndag i fastetiden
Joh 6,26-36 Jeg er livets brød

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Kirkekoret. Dåp. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.


Søndag 14. april - Palmesøndag
Luk 2,1-20 Jesus blir født

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Torsdag 18. april - Skjærtorsdag
Joh 13,1-17 Jesus vasker disiplenes føtter

Kveldsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 20.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og kapellan André N. Øvrebø. Kirkekoret. Nattverd.


Fredag 19. april - Langfredag
Matt 26,30-27,50 Jesu lidelseshistorie

Pasjonsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen.


Lørdag 20. april - Påskenatt
Mark 16,1-8 Jesus står opp

Påskenattsmesse i Bremsnes kirke kl. 23.15
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og kapellan André N. Øvrebø. Dåp. Nattverd.


Søndag 21. april - Påskedag
Joh 20,1-10 Den tomme graven

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.


Mandag 22. april - 2. påskedag
Joh 20, 11-18 Jesus møter Maria Magdalena

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Nattverd. Takkoffer.


Søndag 28. januar - 2. søndag i påsketiden
Joh 20,24-31 Jesus møter Tomas

Gudstjeneste for små og store i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Tårnagenter.

 

Søndag 5. mai - 3. søndag i påsketiden
Mark 6,30-44 Jesus metter fem tusen

Konfirmasjonsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Konfirmasjonsgudstjenester i Bremsnes kirke kl. 10.30 og 12.30
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer

 

Søndag 12. mai - 4. søndag i påsketiden
Apg 8,26-39 Filip og den etiopiske hoffmannen

Konfirmasjonsgudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 10.30
Kapellan André N. Øvrebø og sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Konfirmasjonsgudstjeneste i Kornstad kirke kl. 12.30
Kapellan André N. Øvrebø og sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

 

Fredag 17. mai
Luk 17,11-19 Den takknemlige samaritan

Festgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 10.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Festgudstjeneste i Kornstad kirke kl. 11.30
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer.

Festgudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 11.30
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

 

Søndag 19. mai - 5. søndag i påsketiden
Joh 17,6-11 Jesus ber for sine

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø / konst. prost Sindre Stabell Kulø / sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.

 

Søndag 26. mai - 6. søndag i påsketiden
Matt 6,7-14 Vår Far

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer.

 

Torsdag 30. mai - Kristi himmelfartsdag
Joh 17,1-5 La din Sønn bli herliggjort

Pilegrimsmesse i Kvernes stavkirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer. Kirkestimarsj fra Øver-Bådalen etter gudstjenesten.

 

Søndag 2. juni - Søndag før pinse
Joh 16,12-15 Når sannhetens Ånd kommer

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer. Tur til Kornstadkleiva etter gudstjenesten (værforbehold).

 

Søndag 9. juni - Pinsedag
Joh 14,23-29 Løfte om Ånd og fred

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 16. juni - Treenighetssøndag
Luk 24,45-48 Tilgivelse for folkeslagene

Gudstjeneste for små og store i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Utdeling av 6-årsbok.

 

Søndag 23. juni - 2. søndag i treenighetstiden
Joh 3,1-13 Jesus og Nikodemus

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 30. juni - 3. søndag i treenighetstiden
Mark 10,13-16 Jesus og barna

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer.DSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg