Vedtekter for gravplassene i Averøy kommune20180801_101734 kopi.jpg

Velkommen til gravplassene i Averøy

Gravplassene i Averøy er åpen for alle, og Averøy kirkelige fellesråd ønsker at alle skal oppleve gravplassene våre som gode steder å oppholde seg på, der man kan finne ro og tid til ettertanke. Vi ønsker derfor at gravstedene skal være så tiltalende og godt vedlikeholdt som fellesrådets økonomi og kapasitet tillater. Vi setter pris på om alle bidrar til at disse gravplassene kan fremstå med den ro, orden og verdighet de fortjener.

Vedlagt finner du gjeldende vedtekter som gjelder for gravplassene i Averøy. Vedtektene tar for seg blant annet begrepsdefinisjoner, festers rettigheter og plikter, festetid, forhold om graven og gravminne, beplanting og utstyr, gravstellavtale, ferdsel på gravplassene. Her finnes det meste som er verdt å vite for festere og besøkende på gravplassene. 

Gravplassvedtektene finner du her.

 

Er det noe dere lurer på eller ønsker å meddele er det bare å ta kontakt med gravplassansvarlig, evt. kirkevergen.
Vedtekter for gravplassene i Averøy kommune20180801_101734 kopi.jpg

Velkommen til gravplassene i Averøy

Gravplassene i Averøy er åpen for alle, og Averøy kirkelige fellesråd ønsker at alle skal oppleve gravplassene våre som gode steder å oppholde seg på, der man kan finne ro og tid til ettertanke. Vi ønsker derfor at gravstedene skal være så tiltalende og godt vedlikeholdt som fellesrådets økonomi og kapasitet tillater. Vi setter pris på om alle bidrar til at disse gravplassene kan fremstå med den ro, orden og verdighet de fortjener.

Vedlagt finner du gjeldende vedtekter som gjelder for gravplassene i Averøy. Vedtektene tar for seg blant annet begrepsdefinisjoner, festers rettigheter og plikter, festetid, forhold om graven og gravminne, beplanting og utstyr, gravstellavtale, ferdsel på gravplassene. Her finnes det meste som er verdt å vite for festere og besøkende på gravplassene. 

Gravplassvedtektene finner du her.

 

Er det noe dere lurer på eller ønsker å meddele er det bare å ta kontakt med gravplassansvarlig, evt. kirkevergen.
Vedtekter for gravplassene i Averøy kommune


Velkommen til gravplassene i Averøy

Gravplassene i Averøy er åpen for alle, og Averøy kirkelige fellesråd ønsker at alle skal oppleve gravplassene våre som gode steder å oppholde seg på, der man kan finne ro og tid til ettertanke. Vi ønsker derfor at gravstedene skal være så tiltalende og godt vedlikeholdt som fellesrådets økonomi og kapasitet tillater. Vi setter pris på om alle bidrar til at disse gravplassene kan fremstå med den ro, orden og verdighet de fortjener.

Vedlagt finner du gjeldende vedtekter som gjelder for gravplassene i Averøy. Vedtektene tar for seg blant annet begrepsdefinisjoner, festers rettigheter og plikter, festetid, forhold om graven og gravminne, beplanting og utstyr, gravstellavtale, ferdsel på gravplassene. Her finnes det meste som er verdt å vite for festere og besøkende på gravplassene. 

Gravplassvedtektene finner du her.

 

Er det noe dere lurer på eller ønsker å meddele er det bare å ta kontakt med gravplassansvarlig, evt. kirkevergen.20180801_101734 kopi.jpg